پیکر شهید رنجبر در شیراز تشییع شد

  • ۴۴

پیکر پاک شهید رنجبر در میان مردم شیراز که خواهان برخورد قاطعانه با اراذل و اوباش بودند، تشییع شد.

logo-samandehi

خبرگزاری فضای مجازی سفیر هدایت