حوزه‌ علمیه در قرن جدید با رسالت‌های سنگینی مواجه است

  • ۳۹

حوزه/ مدیرحوزه‌ های علمیه گفت: حوزه عصر جدید، حوزه‌ای است که با سختی‌ها و چالش‌های فراوان و البته رسالت‌های سنگینی مواجه است. در این روزها باید با توشه گیری از گذشته آماده حرکت نو شویم.

حوزه و نهاد روحانیت همواره مردم‌گرا و اجتماعی بوده است

  • ۳۹

حوزه/ آیت الله اعرافی گفت: حوزه و نهاد روحانیت، همواره مردم گرا و اجتماعی بوده است. در کنار مردم به ویژه نیازمند و مستمندان قرار داشته است که این هویت، هویت کمی نیست.   

طلاب کمترین درآمد را در میان اقشار مردم دارند؛ موقوفات حوزه احیا شوند

  • ۱۰۵

logo-samandehi

خبرگزاری فضای مجازی سفیر هدایت