حوزه و نهاد روحانیت همواره مردم‌گرا و اجتماعی بوده است

  • ۳۶

حوزه/ آیت الله اعرافی گفت: حوزه و نهاد روحانیت، همواره مردم گرا و اجتماعی بوده است. در کنار مردم به ویژه نیازمند و مستمندان قرار داشته است که این هویت، هویت کمی نیست.   

logo-samandehi

خبرگزاری فضای مجازی سفیر هدایت