حوزه و نهاد روحانیت همواره مردم‌گرا و اجتماعی بوده است

  • ۳۹

حوزه/ آیت الله اعرافی گفت: حوزه و نهاد روحانیت، همواره مردم گرا و اجتماعی بوده است. در کنار مردم به ویژه نیازمند و مستمندان قرار داشته است که این هویت، هویت کمی نیست.   

طلاب کمترین درآمد را در میان اقشار مردم دارند؛ موقوفات حوزه احیا شوند

  • ۱۰۴

logo-samandehi

خبرگزاری فضای مجازی سفیر هدایت